Het bestuur 

      

 van links naar rechts:

Dhr. (Jan) Angerman, Voorzitter en tevens lid Huurdersplatform

Dhr. (Hans) van Gellecom, penningmeester en tevens secretaris Huurdersplatform

Dhr. (Arie) Driehuizen,  secretaris

Mevr. (Martha) Osseforth, bestuurslid

Dhr. (Koop) Entjes, bestuurslid

Mevr. (Tineke) Kessens, bestuurslid

Mevr. (Helga) v.d. Veen, bestuurslid 

Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom!