Huurdersvereniging Domesta Coevorden (HVDoCo)

De HV DOCO is een onafhankelijke organisatie die namens de huurders van Domesta in de gemeente Coevorden opkomt voor de belangen van de huurders uit het werkgebied van Domesta.

Op lokaal niveau en corporatie breed, via het Huurdersplatform van Domesta, hebben wij invloed op het beleid middels het informatie- en adviesrecht dat in de Overlegwet Huurders-Verhuurders is geregeld. Middels een samenwerkingsovereenkomst hebben wij op verschillende onderdelen van beleid ook instemmingsrecht gekregen.

Landelijk zullen wij de ontwikkeling en het beleid op het gebied van de Volkshuisvesting nauwgezet volgen en waar nodig middels de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van de huurders in Nederland, proberen ten gunste van de huurders te beïnvloeden.